O odvjetnici

Odvjetnica Dunja Gržalja Smilović - Labin

Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2005. godine, nakon čega sam radila kao sudački vježbenik na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu u razdoblju od 2005. godine do 2007. godine. Pravosudni ispit položila sam 2007. godine te radila kao odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom kod Odvjetnika Bojana Zustovića, u Pazinu u razdoblju od 2008. godine do 2011. godine.

Samostalni ured otvorila sam 2011. godine sa sjedištem u Pazinu, a od 2021. godine mijenjam sjedište ureda u Labin.
Od završetka Pravnog fakulteta bavila sam se granama prava – stvarnim pravom, zemljišnoknjižnim pravom, obveznim pravom, trgovačkim pravom, nasljednim pravom, obiteljskim pravom, radnim pravom, upravnim pravom, ovršnim i pravom osiguranja, te usavršavala putem stručnih predavanja i stručne literature.

Odvjetnički ured bavi se pravnim savjetovanjem i zastupanjem interesa stranaka pred sudovima i državnim tijelima u različitim granama prava i u različitim vrstama postupaka, te sastavljanjem različitih isprava u pojedinim granama prava (ugovori, izjave i ostali pravni akti).

Scroll to Top